Realizované projekty

Oprava průtahu hlavní silnice a rekonstrukce chodníků – I. etapa

15. 12. 2020

Na podzim 2020 byly zrekonstruovány chodníky a opravena silnice v horní části obce.

Workoutové hřiště s fitness stroji

28. 9. 2020

Dotace Zlínského kraje v Programu na podporu obnovy venkova – DT3 Projekty na ochranu životního prostředí.

Revitalizace točny

9. 4. 2020

Nová výsadba na točně.

Multifunkční hrací plocha za školou

6. 5. 2019

Dotace Zlínského kraje v Programu na podporu obnovy venkova – DT3 Projekty na ochranu životního prostředí.