Realizované projekty

Obnova a zajištění lesních porostů

25. 10. 2015

Dotace na obnovu a zajištění lesních porostů z rozpočtu Zlínského kraje.

Restaurování pískovcového kříže u točny

18. 10. 2015

Dotace z MMR ČR na restaurování pískovcového kříže u točny.

Zásahový dopravní automobil pro SDH Veselá

6. 10. 2015

Dotace na zásahový dopravní automobil pro SDH Veselá z rozpočtu Zlínského kraje.

Výstavba hřiště s umělým povrchem

19. 9. 2015

Obci Veselá se nepodařilo uspět v grantovém řízení MŠMT a tak se rozhodla vybudovat sportovní hřiště s umělým povrchem ze svých zdrojů.

Rozrůstání obecního majetku

17. 9. 2015

Nákup nemovitostí č. p. 3 a č. p. 42 v elektronické aukci.