Realizované projekty

Místa pasivního odpočinku

14. 9. 2017

Vybudování míst pasivního odpočinku na území obce Veselá.

Komunikace pod Selskou

12. 9. 2017

Rekonstrukce komunikace pod Selskou.

Měřič rychlosti a dopravní zrcadla

21. 7. 2017

Instalován měřič rychlosti a 3ks dopravních zrcadel v obci Veselá.

Koupě mobilního pódia

18. 7. 2017

Koupě pódia na pořádání venkovních akcí.

Nové informační tabule

16. 3. 2017

Nové informační tabule byly umístěny na budově Obecního domu.