Realizované projekty

Cyklostezka Veselá – Klečůvka, část Veselá

13. 4. 2018

Studie je odsouhlasena dotčenými orgány, nyní se zpracovává projektová dokumentace.

Oprava hasičské zbrojnice Veselá

10. 12. 2017

Oprava interiéru hasičské zbrojnice.

Nové zastávky pod Veselou

22. 11. 2017

Kryté zastávky pod Veselou.

Dotace na výchovu porostů

20. 10. 2017

Dotace na les z programu Zlínského kraje.

Místa pasivního odpočinku

14. 9. 2017

Vybudování míst pasivního odpočinku na území obce Veselá.

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu