Realizované projekty

Workoutové hřiště s fitness stroji

28. 9. 2020

Dotace Zlínského kraje v Programu na podporu obnovy venkova – DT3 Projekty na ochranu životního prostředí.

Revitalizace točny

9. 4. 2020

Nová výsadba na točně.

Multifunkční hrací plocha za školou

6. 5. 2019

Dotace Zlínského kraje v Programu na podporu obnovy venkova – DT3 Projekty na ochranu životního prostředí.

Přestavba bývalého OÚ na sociální byty

2. 12. 2018

Přestavba bývalé budovy Obecního úřadu na sociální byty.

Instalace solárních svítidel

19. 11. 2018

Instalovány solární svítidla v obci.