Důležité informace

Základní informace o obci Veselá

okres: Zlín, kraj: Zlínský

Obec spadá pod Mikroregion Slušovicko a je členem MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

Nadmořská výška 346 m. n. m.
Katastrální výměra 450 ha
Počet obyvatel  854 (k 1. 1. 2023 dle ČSÚ)
Průměrný věk 41,9 let (k 1. 1. 2023 dle ČSÚ)
Historicky první zmínka o obci 1407
Úřady

Stavební úřad pro obec Veselá: MÚ Slušovice

Finanční úřad pro obec Veselá: Finanční úřad ve Zlíně

Matrika pro obec Veselá: MÚ Slušovice

Úřad práce pro obec Veselá: Úřad práce ve Zlíně

Živnostenský úřad pro obec Veselá: Obecní živnostenský úřad Vizovice

 Občanská vybavenost

mateřská škola a základní škola (1. – 4. tř.)

hasičská zbrojnice

obecní knihovna

kaplička sv. Anny (virtuální prohlídka)

dětské hřiště, fotbalové hřiště, hřiště s umělým povrchem 

restaurace Veselanka, pizzerie u hřiště a Pizza U Kapličky

prodejna potravin, papírnictví, kadeřnictví aj.

Dopravní spojení

Autobusová doprava je zajišťována firmou HOUSACAR s.r.o. Nejbližší autobusové spojení můžete najít na stránkách IDOSu.

Poplatky

On-line formulář místních poplatků

  • Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

Upraven OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Základní sazba poplatku činí 1000 Kč (Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která dovrší v příslušném kalendářním roce 65 nebo více let věku, a to ve výši 100 Kč. Další úleva se poskytuje poplatníkovi, který využil v předchozím kalendářním roce systém svozu tříděného odpadu v obci dle evidenčního systému Econit (využil alespoň 1 svozu u každého tříděného odpadu – Plast a Papír), a to ve výši 75 Kč na každou vytříděnou komoditu. Úlevy se sčítají.)

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 31. března a do 30. září příslušného roku.

  • Poplatek ze psů

Upraven OZV o místním poplatku ze psů

Poplatek činí za kalendářní rok za psa 100,- Kč, za druhého a každého dalšího pak 200,- Kč. Poplatek ze psů neplatí osoba žijící osamoceně (důchodce), osoba nevidomá, neslyšící, bezmocná či držitel průkazu ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob.

Poplatek je splatný nejpozději do 30. září příslušného roku.

  • Poplatek za kabelovou televizi

Poplatek činí 2 340,- Kč (tj. 195,- Kč za měsíc) na obytný dům za rok. 

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 31. března a do 30. září příslušného roku.

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu