Důležité informace

Základní informace o obci Veselá

okres: Zlín, kraj: Zlínský

Obec spadá pod Mikroregion Slušovicko a je členem MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

Nadmořská výška346 m. n. m.
Katastrální výměra450 ha
Počet obyvatel 841 (k 1. 1. 2019 dle ČSÚ)
Průměrný věk40,9 let (k 1. 1. 2019 dle ČSÚ)
Historicky první zmínka o obci1407
Úřady

Stavební úřad pro obec Veselá: MÚ Slušovice

Finanční úřad pro obec Veselá: Finanční úřad ve Zlíně

Matrika pro obec Veselá: MÚ Slušovice

Úřad práce pro obec Veselá: Úřad práce ve Zlíně

Živnostenský úřad pro obec Veselá: Obecní živnostenský úřad Vizovice

 Občanská vybavenost

mateřská škola a základní škola (1. – 4. tř.)

hasičská zbrojnice

obecní knihovna

kaplička sv. Anny (virtuální prohlídka)

dětské hřiště, fotbalové hřiště, hřiště s umělým povrchem 

restaurace Veselanka, pizzerie u hřiště a Pizza U Kapličky

prodejna potravin, papírnictví, kadeřnictví aj.

Dopravní spojení

Autobusová doprava je zajišťována firmou HOUSACAR s.r.o. Nejbližší autobusové spojení můžete najít na stránkách IDOSu.

Poplatky

On-line formulář místních poplatků

  • Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

Upraven Obecně závaznou vyhláškou č.1/2012

Sazba poplatku činí 480,- Kč, u seniorů nad 65 let činí 390,- Kč.

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 31. března a do 30. září příslušného roku.

  • Poplatek ze psů

Upraven Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2003

Poplatek činí za kalendářní rok za psa 100,- Kč, za druhého a každého dalšího pak 200,- Kč. Poplatek ze psů neplatí osoba žijící osamoceně (důchodce), osoba nevidomá, neslyšící, bezmocná či držitel průkazu ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob.

Poplatek je splatný nejpozději do 30. září příslušného roku.

  • Poplatek za kabelovou televizi

Poplatek činí 2 340,- Kč (tj. 195,- Kč za měsíc) na obytný dům za rok. 

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 31. března a do 30. září příslušného roku.