Životní a krizové situace

Potřebuji si vyřídit

Návod, jak řešit důležité životní situace jako přihlášení k trvalému pobytu, vydání občanského průkazu či svatební obřad, najdete na Portálu veřejné správy

Obecní úřad Veselá je pracovištěm CzechPOINT (Český podací ověřovací informační národní terminál). Zde může občan získat všechny informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech. Za poplatek můžete získat výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů, Katastru nemovitostí aj. 

Krizová situace, ochrana obyvatelstva

Na základě poznatků z dosavadních kontrol v oblasti ochrany obyvatelstva (z. č. 240/2000 Sb.) u obcí v ORP Vizovice, zveřejňujeme podklady ke splnění zákonné povinnosti informovat fyzické a právnické osoby s charakterem možného ohrožení a připravenými krizovými opatřeními.

Níže naleznete potřebné dokumenty. 

Analýza rizik v ORP Vizovice

Bezpečnost občanům Zlínského kraje – brožura ke stažení – mimořádné události

Občan v mimořádných situacích

Příručka řešení krizových situací

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu