Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Název vyhláškyÚčinnost
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2020 o místním poplatku ze psů5. 6. 2020
Obecně závazná vyhláška obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyžívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem – č. 1/20191.1.2020
Obecně závazná vyhláška č. 4/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Veselá 10.5.2018
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o regulaci hlučných činností1.3.2018
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů1.6.2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/20143.12.2014
Opatření obecné povahy č. 1/2009 – Změna č. 5 ÚP SÚ Veselá22.08.2009
Obecně závazná vyhláška obce Veselá č. 3/2008, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Veselá01.01.2009
Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 o závazných částech změny č. 3 a ÚPN obce Veselá12.12.2006
Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o závazných částech změny č. 4 ÚPN obce Veselá pro plochu vymezenou změnou číslo 413.12.2006
Obecně závazná vyhláška č. 2/2004, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvest.nákladů MŠ a ZŠ01.01.2005
Obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o místních poplatcích – poplatek ze psů01.01.2004
Nařízení o schůdnosti místních komunikací a chodníků na území obce Veselá v zimním období r. 2003/200416.12.2003

Usnesení ze zasedání ZO je k nahlédnutí na OÚ v době úředních hodin.