Odpadové hospodářství

Podívejte se na krátké informační video týkající se třídění odpadů v naší obci.

1. Směsný komunální odpad

Jedná se o odpad z domácnosti, který zůstane po vytřídění odpadu.

 • ukládá se do vlastní popelnice či zakoupeného pytle, který svozová firma odveze v určených termínech (zpravidla jednou za dva týdny ve čtvrtek – VIZ Svozový kalendář 2020).

2. Plasty a PET lahve

 • ukládá se do vlastní popelnice či zakoupeného pytle, který svozová firma odveze v určených termínech (jednou měsíčně – VIZ Svozový kalendář 2020).

3. Sklo, textil

 • tento odpad patří do kontejnerů na tříděný odpad. Kontejnery naleznete u prodejny potravin.

4. Papír, noviny, časopisy, kartony, papírové obaly

 • odevzdává se při sběru, který pořádá místní škola, v předem ohlášených termínech.

5. Bio odpad, zelený odpad

 • větve, čisté dřevo je možné pálit v termínech oznámených obecním úřadem.
 • trávu a ostatní vhodný materiál občan likviduje či kompostuje ve vlastní režii.
 • bioodpad můžete ukládat do velkoobjemového kontejneru rozmístěných po obci v předem určených termínech.

Pokud máte bioodpadu větší množství, tak neváhejte a volejte na Obecní úřad Veselá, kde si můžete domluvit přistavení kontejnerů přímo tam, kam bude potřeba.

6. Železný odpad

 • odevzdat při sběru, který pořádá místní jednotka SDH naší obce v předem ohlášených termínech.

7. Nebezpečný odpad

 • pneumatiky osobních automobilů, staré vytvrzené barvy, akumulátory, baterie.
 • odevzdat při sběru v předem ohlášených termínech (dvakrát do roka – VIZ Svozový kalendář 2020).

8. Velkoobjemový odpad

 • odevzdat při sběru, který pořádá obecní úřad, v předem ohlášených termínech.

9. Malé baterie, akumulátory

 • ukládat do speciálního sběrného boxu, např. v prodejně potravin.

On-line formulář místních poplatků

V případě zájmu občanů je možno si objednat přistavení kontejneru pro vlastní potřeby. Pracovník obce kontejner přiveze i odveze na požadované místo. Cena za přistavení kontejneru je 500 Kč + náklady za každý km.  

Důležité dokumenty:

Svozový kalendář odpadu na rok 2020

Změnová vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, … komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem