Úřední deska

Do písemností zveřejněných na webových stránkách obce je možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě Veselá, Veselá č.p. 33, v době úředních hodin (pondělí: 8 - 12; 13 - 18 hod., středa: 8 - 12; 13 - 17 hod.).

Úřední deska Mikroregionu Slušovicko

OÚ – Záměr prodeje pozemku p. č. 441

Vyvěšeno: 19.5.2020 - Sejmuto: 5.6.2020

OÚ – Záměr obce Veselá – pronájem obecního majetku

Vyvěšeno: 18.5.2020 - Sejmuto: 4.6.2020

OÚ – Závěrečný účet obce Veselá za rok 2020

Vyvěšeno: 11.5.2020 - Sejmuto: 30.6.2021

OÚ – Rozpočtové opatření č. 1/2020

Vyvěšeno: 11.5.2020 - Sejmuto: 31.12.2020

Moravská vodárenská, a.s. – Zveřejnění informací o kalkulaci ceny pro vodné a stočné za rok 2019

Vyvěšeno: 23.4.2020 - Sejmuto: 31.5.2020

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2019

OÚ – Pozvánka na 11. zasedání ZO Veselá dne 28. 4. 2020

Vyvěšeno: 20.4.2020 - Sejmuto: 29.4.2020

Již bylo sejmuto.

OÚ – Velkoplošná deratizace obce Veselá

Vyvěšeno: 7.4.2020 - Sejmuto: 15.5.2020

Již bylo sejmuto.