Úřední deska

Do písemností zveřejněných na webových stránkách obce je možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě Veselá, Veselá č.p. 33, v době úředních hodin (pondělí: 8 - 12; 13 - 18 hod., středa: 8 - 12; 13 - 17 hod.).

OU – Pozvánka na 1. zasedání ZO Veselá 26. 11. 2018

Vyvěšeno: 16.11.2018 - Sejmuto: 27.11.2018

OU – Rozpočtové opatření č. 6/2018

Vyvěšeno: 15.11.2018 - Sejmuto: 31.12.2018

OÚ – Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného ZO Veselá

Vyvěšeno: 26.10.2018 - Sejmuto: 6.11.2018

Již bylo sejmuto.

OÚ – Volby do zastupitelstev obcí 5. 10. – 6. 10. 2018

Vyvěšeno: 6.10.2018 - Sejmuto: 31.10.2018

Již bylo sejmuto.

OÚ – Rozpočtové opatření č. 5/2018

Vyvěšeno: 4.10.2018 - Sejmuto: 31.12.2018

KVS – Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/115465-Z

Vyvěšeno: 1.10.2018 - Sejmuto: 16.10.2018

Již bylo sejmuto.