Úřední deska

Do písemností zveřejněných na webových stránkách obce je možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě Veselá, Veselá č.p. 33, v době úředních hodin (pondělí: 8 - 12; 13 - 18 hod., středa: 8 - 12; 13 - 17 hod.).

Úřední deska Mikroregionu Slušovicko

OÚ – Rozpočtové opatření č. 4/2020

Vyvěšeno: 6.10.2020 - Sejmuto: 31.12.2020

OÚ – Záměr prodeje obecního majetku – část p. č. 449/1

Vyvěšeno: 6.10.2020 - Sejmuto: 22.10.2020

OÚ – Rozpočtové opatření č. 3/2020

Vyvěšeno: 19.8.2020 - Sejmuto: 31.12.2020

MěÚ Vizovice – Rozhodnutí povolení omezení obecného užívání pozemních komunikací částečnou uzavírkou

Vyvěšeno: 14.7.2020 - Sejmuto: 31.10.2020

Rozhodnutí povolení omezení obeného užívaní pozemních komunikací částečnou uzavírkou

OÚ – Rozpočtové opatření č. 2/2020

Vyvěšeno: 19.6.2020 - Sejmuto: 31.12.2020