Úřední deska

Do písemností zveřejněných na webových stránkách obce je možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě Veselá, Veselá č.p. 33, v době úředních hodin (pondělí: 8 - 12; 13 - 18 hod., středa: 8 - 12; 13 - 17 hod.).

OÚ – Pozvánka na 8. zasedání ZO Veselá 29. 10. 2019

Vyvěšeno: 21.10.2019 - Sejmuto: 30.10.2019

OÚ – Záměr směny pozemků p.č. 427 a p. č. 426

Vyvěšeno: 10.10.2019 - Sejmuto: 29.10.2019

OÚ – Pozvánka na 7. zasedání ZO Veselá

Vyvěšeno: 20.9.2019 - Sejmuto: 1.10.2019

Již bylo sejmuto.

OÚ – Rozpočtové opatření č. 3/2019

Vyvěšeno: 26.7.2019 - Sejmuto: 31.12.2019

Mikroregion Slušovicko – Rozpočtové opatření 1/ 2019

Vyvěšeno: 17.7.2019 - Sejmuto: 31.3.2020