Úřední deska

Do písemností zveřejněných na webových stránkách obce je možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě Veselá, Veselá č.p. 33, v době úředních hodin (pondělí: 8 - 12; 13 - 18 hod., středa: 8 - 12; 13 - 17 hod.).

OU – Pozvánka na 6. zasedání ZO Veselá 1. 7. 2019

Vyvěšeno: 21.6.2019 - Sejmuto: 2.7.2019

Pozvánka na zasedání valné hromady DSO Mikroregion Slušovicko

Vyvěšeno: 10.6.2019 - Sejmuto: 19.6.2019

Již bylo sejmuto.

Volby do Evropského parlamentu 2019 – výsledky hlasování v obci Veselá

Vyvěšeno: 27.5.2019 - Sejmuto: 12.6.2019

Již bylo sejmuto.

OÚ – Rozpočtové opatření č. 2/2019

Vyvěšeno: 20.5.2019 - Sejmuto: 31.12.2019

OÚ – Závěrečný účet obce Veselá za rok 2018

Vyvěšeno: 20.5.2019 - Sejmuto: 30.6.2020

OÚ – Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Vyvěšeno: 6.5.2019 - Sejmuto: 27.5.2019

Již bylo sejmuto.