Úřední deska

Do písemností zveřejněných na webových stránkách obce je možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě Veselá, Veselá č.p. 33, v době úředních hodin (pondělí: 8 - 12; 13 - 18 hod., středa: 8 - 12; 13 - 17 hod.).

Úřední deska Mikroregionu Slušovicko

OU – Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Vyvěšeno: 3.8.2020 - Sejmuto: 5.10.2020

Stanovení minimálního počtu členů OVK

OU – Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva obce Veselá

Vyvěšeno: 31.7.2020 - Sejmuto: 11.8.2020

Pozvánka na 13. zasedání ZO

Ministerstvo zemědělství – Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212

Vyvěšeno: 27.7.2020 - Sejmuto: 28.8.2020

VV OOP ze dne 27. 7. 2020 OOP ze dne 27. 7. 2020

OÚ – Záměr pronájmu pozemku p.č. 427

Vyvěšeno: 24.7.2020 - Sejmuto: 10.8.2020

Záměr pronájmu pozemku p.č. 427

MěÚ Vizovice – Rozhodnutí povolení omezení obecného užívání pozemních komunikací částečnou uzavírkou

Vyvěšeno: 14.7.2020 - Sejmuto: 31.10.2020

Rozhodnutí povolení omezení obeného užívaní pozemních komunikací částečnou uzavírkou

OÚ – Rozpočtové opatření č. 2/2020

Vyvěšeno: 19.6.2020 - Sejmuto: 31.12.2020

Mgr. David Chaloupka, soudní exekutor – Usnesení č.j. 122 EDN 3/20-16

Vyvěšeno: 15.6.2020 - Sejmuto: 9.7.2020

Již bylo sejmuto.