Úřední deska

Do písemností zveřejněných na webových stránkách obce je možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě Veselá, Veselá č.p. 33, v době úředních hodin (pondělí: 8 - 12; 13 - 18 hod., středa: 8 - 12; 13 - 17 hod.).

Úřední deska Mikroregionu Slušovicko

EG.D. – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Vyvěšeno: 6.3.2023 - Sejmuto: 31.3.2023

OÚ – Rozpočtové opatření č. 1/2023

Vyvěšeno: 1.3.2023 - Sejmuto: 31.12.2023

OÚ – Rozpočtové opatření č. 7/2022

Vyvěšeno: 30.1.2023 - Sejmuto: 31.12.2023