Úřední deska

Do písemností zveřejněných na webových stránkách obce je možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě Veselá, Veselá č.p. 33, v době úředních hodin (pondělí: 8 - 12; 13 - 18 hod., středa: 8 - 12; 13 - 17 hod.).

Úřední deska Mikroregionu Slušovicko

OÚ – Návrh závěrečného účtu obce Veselá za rok 2019

Vyvěšeno: 1.4.2020 - Sejmuto: 30.4.2020

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Veselá za rok 2019 Příloha č. 2 k závěrečnému účtu obce za rok 2019

OÚ – Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019

Vyvěšeno: 1.4.2020 - Sejmuto: 30.4.2020

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Veselá za rok 2019

MZ – Mimořádné opatření ze dne 26. 3. 2020

Vyvěšeno: 30.3.2020 - Sejmuto: 14.4.2020

ZK – Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 7

Vyvěšeno: 30.3.2020 - Sejmuto: 14.4.2020

Zlínský kraj – Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 6

Vyvěšeno: 25.3.2020 - Sejmuto: 30.4.2020

KÚ – Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 5

Vyvěšeno: 23.3.2020 - Sejmuto: 10.4.2020

Usnesení vlády České republiky ze dne 17. – 18. 3. 2020

Vyvěšeno: 19.3.2020 - Sejmuto: 30.4.2020

Zlínský kraj – Rozhodnutí č.j. KUZL 21234/2020

Vyvěšeno: 18.3.2020 - Sejmuto: 30.4.2020