Úřední deska

Do písemností zveřejněných na webových stránkách obce je možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě Veselá, Veselá č.p. 33, v době úředních hodin (pondělí: 8 - 12; 13 - 18 hod., středa: 8 - 12; 13 - 17 hod.).

DSO Mikroregion Slušovicko – Návrh závěrečného účtu DSO

Vyvěšeno: 18.2.2019 - Sejmuto: 19.3.2019

Již bylo sejmuto.

OÚ – Rozpočtové opatření č. 1/2019

Vyvěšeno: 1.2.2019 - Sejmuto: 31.12.2019

OÚ – Rozpočtové opatření č. 9/2018

Vyvěšeno: 31.1.2019 - Sejmuto: 15.2.2019

Již bylo sejmuto.