Úřední deska

Do písemností zveřejněných na webových stránkách obce je možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě Veselá, Veselá č.p. 33, v době úředních hodin (pondělí: 8 - 12; 13 - 18 hod., středa: 8 - 12; 13 - 17 hod.).

Finanční úřad – Informační letáky pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Vyvěšeno: 29.4.2019 - Sejmuto: 31.5.2019

Již bylo sejmuto.

OÚ – Pozvánka na 5. zasedání ZO Veselá 6. 5. 2019

Vyvěšeno: 26.4.2019 - Sejmuto: 7.5.2019

Již bylo sejmuto.

FÚ – Veřejná vyhláška č.j. 883377/19/3300-11460-705460

Vyvěšeno: 23.4.2019 - Sejmuto: 31.5.2019

Již bylo sejmuto.

DSO Mikroregion Slušovicko – Rozpočet na rok 2019

Vyvěšeno: 16.4.2019 - Sejmuto: 31.3.2020

DSO Mikroregion Slušovicko – Závěrečný účet za rok 2018

Vyvěšeno: 16.4.2019 - Sejmuto: 31.3.2020