Úřední deska

Do písemností zveřejněných na webových stránkách obce je možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě Veselá, Veselá č.p. 33, v době úředních hodin (pondělí: 8 - 12; 13 - 18 hod., středa: 8 - 12; 13 - 17 hod.).

Úřední deska Mikroregionu Slušovicko

OÚ – Rozpočtové opatření č. 2/2021

Vyvěšeno: 3.6.2021 - Sejmuto: 31.12.2021

OÚ – Závěrečný účet obce Veselá za rok 2020

Vyvěšeno: 3.6.2021 - Sejmuto: 30.6.2022

OÚ – Rozpočtové opatření č. 1/2021

Vyvěšeno: 19.4.2021 - Sejmuto: 31.12.2021

OÚ – Rozpočtové opatření č. 6/2020

Vyvěšeno: 28.1.2021 - Sejmuto: 31.12.2021

OÚ – Střednědobý rozpočtový výhled PO na rok 2022 – 2023

Vyvěšeno: 6.1.2021 - Sejmuto: 31.12.2021

OÚ – Rozpočet na rok 2021 pro obec Veselou

Vyvěšeno: 6.1.2021 - Sejmuto: 31.12.2021