Úřední deska

Do písemností zveřejněných na webových stránkách obce je možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě Veselá, Veselá č.p. 33, v době úředních hodin (pondělí: 8 - 12; 13 - 18 hod., středa: 8 - 12; 13 - 17 hod.).

Úřední deska Mikroregionu Slušovicko

OÚ – Rozpočtové opatření č. 7/2022

Vyvěšeno: 27.1.2023 - Sejmuto: 31.12.2023

OÚ – Schválený rozpočet na rok 2023 pro obec Veselou

Vyvěšeno: 20.12.2022 - Sejmuto: 31.12.2023

OÚ – Závěrečný účet za rok 2021

Vyvěšeno: 31.5.2022 - Sejmuto: 30.6.2023