Úřední deska

Do písemností zveřejněných na webových stránkách obce je možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě Veselá, Veselá č.p. 33, v době úředních hodin (pondělí: 8 - 12; 13 - 18 hod., středa: 8 - 12; 13 - 17 hod.).

OÚ – Informace volby do EP květen 2019

Vyvěšeno: 12.4.2019 - Sejmuto: 19.4.2019

Již bylo sejmuto.

OÚ – Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise – Volby do EP

Vyvěšeno: 25.3.2019 - Sejmuto: 27.5.2019

Již bylo sejmuto.