Úřední deska

Do písemností zveřejněných na webových stránkách obce je možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě Veselá, Veselá č.p. 33, v době úředních hodin (pondělí: 8 - 12; 13 - 18 hod., středa: 8 - 12; 13 - 17 hod.).

OÚ – Schválený rozpočet obce Veselá na rok 2019

Vyvěšeno: 10.1.2019 - Sejmuto: 31.12.2019

OÚ – Rozpočtové opatření č. 8/2018

Vyvěšeno: 2.1.2019 - Sejmuto: 31.1.2019

Již bylo sejmuto.

Mikroregion Slušovicko – Rozpočtové opatření č. 2

Vyvěšeno: 20.12.2018 - Sejmuto: 30.6.2019

SVS – Úplné znění nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/155180-Z

Vyvěšeno: 20.12.2018 - Sejmuto: 7.1.2019

Již bylo sejmuto.

SVS – Změna nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/155176Z

Vyvěšeno: 20.12.2018 - Sejmuto: 7.1.2019

Již bylo sejmuto.

OÚ – Rozpočtové opatření č. 7/2018

Vyvěšeno: 17.12.2018 - Sejmuto: 31.1.2019

Již bylo sejmuto.

DSO Mikroregion Slušovicko – Rozpočtové opatření č. 1

Vyvěšeno: 10.12.2018 - Sejmuto: 30.6.2019