Úřední deska

Do písemností zveřejněných na webových stránkách obce je možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě Veselá, Veselá č.p. 33, v době úředních hodin (pondělí: 8 - 12; 13 - 18 hod., středa: 8 - 12; 13 - 17 hod.).

OÚ – Pozvánka na I. zasedání okrskové volební komise – volby do ZO Veselá

Vyvěšeno: 10.9.2018 - Sejmuto: 8.10.2018

Již bylo sejmuto.

OÚ – Pozvánka na 33. zasedání ZO Veselá

Vyvěšeno: 10.9.2018 - Sejmuto: 25.9.2018

Již bylo sejmuto.

OÚ – Oznámení o době a místě konání voleb do ZO Veselá

Vyvěšeno: 3.9.2018 - Sejmuto: 8.10.2018

Již bylo sejmuto.

KVS – Změna nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/097459-Z

Vyvěšeno: 21.8.2018 - Sejmuto: 6.9.2018

Již bylo sejmuto.

OÚ – Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků při volbách do ZO

Vyvěšeno: 20.8.2018 - Sejmuto: 8.10.2018

Již bylo sejmuto.

OÚ – Rozpočtové opatření č. 4/2018

Vyvěšeno: 31.7.2018 - Sejmuto: 31.12.2018

Již bylo sejmuto.

OÚ – Volby do zastupitelstva obce Veselá konané v roce 2018 – Oznámení

Vyvěšeno: 12.7.2018 - Sejmuto: 8.10.2018

Již bylo sejmuto.