Zastupitelstvo obce

Složení zastupitelstva a jeho výbory

Nejbližší termín zasedání zastupitelstva:

18. 12. 2020 v 16:30 hod. Pozvánka na zasedání zastupitelstva ke stažení zde.

Všechny pozvánky na zasedání zastupitelstva najdete v sekci Úřední deska.

Usnesení ze zasedání ZO je k nahlédnutí na OÚ v době úředních hodin.