Zastupitelstvo obce

Složení zastupitelstva a jeho výbory

Nejbližší termín zasedání zastupitelstva:

1. 7. 2019 v 18:00 hod.Pozvánka na zasedání zastupitelstva ke stažení zde.

Všechny pozvánky na zasedání zastupitelstva najdete v sekci Úřední deska.

Usnesení ze zasedání ZO je k nahlédnutí na OÚ v době úředních hodin.