Zastupitelstvo obce

Složení zastupitelstva a jeho výbory

Nejbližší termín zasedání zastupitelstva:

?. ?. 2020 v 18:00 hod. Pozvánka na zasedání zastupitelstva ke stažení…

Všechny pozvánky na zasedání zastupitelstva najdete v sekci Úřední deska.

Usnesení ze zasedání ZO je k nahlédnutí na OÚ v době úředních hodin.