Zastupitelstvo obce

Složení zastupitelstva a jeho výbory

Nejbližší termín zasedání zastupitelstva:

x. x. 2024 v xx hod. Pozvánka na zasedání zastupitelstva ke stažení zde.

Všechny pozvánky na zasedání zastupitelstva najdete v sekci Úřední deska.

Usnesení ze zasedání ZO je k nahlédnutí na OÚ v době úředních hodin.

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu