Provoz hřiště

Provozní řád hřiště s umělým povrchem

Hřiště je určeno ke sportovnímu vyžití veřejnosti, školských, tělovýchovných a zájmových organizací. Užívání  hřiště pro malou kopanou je na vlastní nebezpečí. Každý uživatel se musí řídit provozním řádem a respektovat pokyny správce. Za újmu na zdraví nebo majetku návštěvníků, vzniklou při sportovní i jiné činnosti, provozovatel ani majitel neodpovídá.

Provozní doba

  letní období (1. 4. – 30. 9.) zimní období (1. 10. – 31. 3.)
Po – Pá 7:00 – 21:30 hod. 8:00 – 21:30 hod.
So – Ne 8:00 – 21:30 hod. 8:00 – 21:30 hod.

Rezervace hřiště

Zájemci si mohou rezervovat hřiště u správce p. Tomáše Dujky osobně nebo telefonicky na čísle 776 128 210. 

Uživatel je povinen dodržovat předem dohodnutý čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá o bezpečnost svoji i svých spoluhráčů a o ochranu majetku. Dále je povinen respektovat upozornění a pokyny správce hřiště. Nelze-li ze strany uživatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději jeden den před stanoveným termínem. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednatele další objednávky.

Ceník pronájmu

Druh sportu Čas  Sazba v Kč Osvětlení
Fotbal, nohejbal, volejbal 1 hod. 500 Kč 100 Kč
Pro obyvatele obce Veselá 50% sleva 1 hod. 250 Kč 100 Kč

Provozní řád hřiště ke stažení

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu