Rozpočet

Podrobný rozklikávací rozpočet obce najdete na portálu MF ČR – MONITOR.

Rozpočet roku 2023

PŘÍJMY 

Daňové příjmy

 • daň z příjmu FO ze závislé činnosti
 • daň z příjmu FO z podnikání
 • daň z příjmu PO
 • daň z přidané hodnoty
 • správní poplatky
 • daň z nemovitosti
 • poplatek za vypuštění škodlivých látek
 • poplatek za psa
 • poplatek za likvidaci komunálního odpadu
 • poplatek za VHP
 • dotace na vnitřní správu
12.039.000,00 Kč

Nedaňové příjmy

 • příjmy z lesního hospodářství
 • pronájem nemovitostí
 • úroky
 • poplatek kabelové televize
1.929.200,00 Kč
Celkem 13.968.200,00 Kč
VÝDAJE 
Lesní hospodářství 650.000,00 Kč
Veřejné osvětlení 180.000,00 Kč
Silnice, chodníky, zimní údržba 1.900.000,00 Kč
Sběr komunálního odpadu 597.000,00 Kč
Provoz kabelové televize 400.800,00 Kč

Kultura 

 • knihovna
 • kronika
 • tisk novin
 • posezení s důchodci, vítání občánků, kulturní akce
485.900,00 Kč
Péče o vzhled obce 91.000,00 Kč

Školství 

 • mateřské škola
 • základní škola
 • školní jídelna
 • školní družina
 • Unie rodičů při ZŠ a MŠ Veselá
1.340.000,00 Kč
Neinvestiční transfery – dopravní obslužnost 84.000,00 Kč

Činnost místní správy a zastupitelský orgán

 • elektrická energie, plyn
 • poštovné, telefony, spotřební materiál
 • pojištění majetku, mzdy, školení, cestovné, krizové situace
 • příspěvky TJ Sokol, včelaři, SDH, myslivci
 • opravy a odkup pozemků
 • příspěvky mikroregionu
3.935.600,00 Kč
Hřiště s umělým povrchem 93.000,00 Kč
Bytové hospodářství – č.p. 130 20.000,00 Kč
SDH – zásahová jednotka 35.000,00 Kč
Krizové situace 50.000,00 Kč
Územní plán 240.000,00 Kč
Re-use centrum 2.500.000,00 Kč
Sportovně-kulturní areál 726.500,00 Kč
Rekonstrukce sálu Veselanka – studie 500.000,00 Kč
Celkem 13.968.200,00 Kč

Schválený rozpočet obce Veselá na rok 2023

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Veselá na roky 2024 – 2025

 

Rozpočet roku 2022

PŘÍJMY 

Daňové příjmy

 • daň z příjmu FO ze závislé činnosti
 • daň z příjmu FO z podnikání
 • daň z příjmu PO
 • daň z přidané hodnoty
 • správní poplatky
 • daň z nemovitosti
 • poplatek za vypuštění škodlivých látek
 • poplatek za psa
 • poplatek za likvidaci komunálního odpadu
 • poplatek za VHP
 • dotace na vnitřní správu
11.878.500,00 Kč

Nedaňové příjmy

 • příjmy z lesního hospodářství
 • pronájem nemovitostí
 • úroky
 • poplatek kabelové televize
1.631.700,00 Kč
Celkem 13.510.200,00 Kč
VÝDAJE 
Lesní hospodářství 445.000,00 Kč
Veřejné osvětlení 538.300,00 Kč
Silnice, chodníky, zimní údržba 2.597.000,00 Kč
Cyklostezka 130.000,00 Kč
Sběr komunálního odpadu 500.000,00 Kč
Provoz kabelové televize 388.800,00 Kč

Kultura 

 • knihovna
 • kronika
 • tisk novin
 • posezení s důchodci, vítání občánků, kulturní akce
468.900,00 Kč
Péče o vzhled obce 60.000,00 Kč

Školství 

 • mateřské škola
 • základní škola
 • školní jídelna
 • školní družina
 • Unie rodičů při ZŠ a MŠ Veselá
690.000,00 Kč
Neinvestiční transfery – dopravní obslužnost 84.000,00 Kč

Činnost místní správy a zastupitelský orgán

 • elektrická energie, plyn
 • poštovné, telefony, spotřební materiál
 • pojištění majetku, mzdy, školení, cestovné, krizové situace
 • příspěvky TJ Sokol, včelaři, SDH, myslivci
 • opravy a odkup pozemků
 • příspěvky mikroregionu
3.725.000,00 Kč
Kompostování – kontejnery na bioodpad 93.400,00 Kč
Územní plán 169.400,00 Kč
Hřiště s umělým povrchem 93.000,00 Kč
Bytové hospodářství – č.p. 130 20.000,00 Kč
SDH – zásahová jednotka 29.000,00 Kč
Krizové situace 50.000,00 Kč
Propagační materiály obce 60.000,00 Kč
Vodovod Drahy – prodloužení 500.000,00 Kč
Sběrný dvůr 2.668.400,00 Kč
Budova technického zázemí – parkoviště 200.000,00 Kč
Celkem 13.510.200,00 Kč

Schválený rozpočet obce Veselá na rok 2022

Střednědobý výhled rozpočtu obce Veselá 2023-2024

Rozpočet roku 2021

PŘÍJMY 

Daňové příjmy

 • daň z příjmu FO ze závislé činnosti
 • daň z příjmu FO z podnikání
 • daň z příjmu PO
 • daň z přidané hodnoty
 • správní poplatky
 • daň z nemovitosti
 • poplatek za vypuštění škodlivých látek
 • poplatek za psa
 • poplatek za likvidaci komunálního odpadu
 • poplatek za VHP
 • dotace na vnitřní správu
11.307.300,00 Kč

Nedaňové příjmy

 • příjmy z lesního hospodářství
 • pronájem nemovitostí
 • úroky
 • poplatek kabelové televize
1.153.700,00 Kč
Celkem 12.461.000,00 Kč
VÝDAJE 
Lesní hospodářství 140.000,00 Kč
Veřejné osvětlení 479.200,00 Kč
Silnice, chodníky, zimní údržba 107.000,00 Kč
Sběr komunálního odpadu 436.000,00 Kč
Provoz kabelové televize 391.800,00 Kč

Kultura 

 • knihovna
 • kronika
 • tisk novin
 • posezení s důchodci, vítání občánků, kulturní akce
328.300,00 Kč
Péče o vzhled obce 87.000,00 Kč

Školství 

 • mateřské škola
 • základní škola
 • školní jídelna
 • školní družina
 • Unie rodičů při ZŠ a MŠ Veselá
840.000,00 Kč

Rekonstrukce střechy školní budovy

2.177.300,00 Kč
Neinvestiční transfery – dopravní obslužnost 84.000,00 Kč

Činnost místní správy a zastupitelský orgán

 • elektrická energie, plyn
 • poštovné, telefony, spotřební materiál
 • pojištění majetku, mzdy, školení, cestovné, krizové situace
 • příspěvky TJ Sokol, včelaři, SDH, myslivci
 • opravy a odkup pozemků
 • příspěvky mikroregionu
3.713.500,00 Kč
Kompostování – kontejnery na bioodpad 76.000,00 Kč
Cyklostezka 4.353.400,00 Kč
Územní plán 217.800,00 Kč
Kniha Paměti rodáků 200.000,00 Kč
Sběr komunálního odpadu 502.000,00 Kč
Separace odpadu v obci 1.012.000,00 Kč
Hřiště s umělým povrchem 43.000,00 Kč
Bytové hospodářství – č.p. 130 20.000,00 Kč
SDH – zásahová jednotka 34.000,00 Kč
Krizové situace 50.000,00 Kč
Propagační materiály obce 50.000,00 Kč
Celkem 14.906.300,00 Kč

Schválený rozpočet obce Veselá na rok 2021

Střednědobý výhled rozpočtu obce Veselá 2022-2023

Rozpočet roku 2020

PŘÍJMY 

Daňové příjmy

 • daň z příjmu FO ze závislé činnosti
 • daň z příjmu FO z podnikání
 • daň z příjmu PO
 • daň z přidané hodnoty
 • správní poplatky
 • daň z nemovitosti
 • poplatek za vypuštění škodlivých látek
 • poplatek za psa
 • poplatek za likvidaci komunálního odpadu
 • poplatek za VHP
 • dotace na vnitřní správu
11.343.700,00 Kč

Nedaňové příjmy

 • příjmy z lesního hospodářství
 • pronájem nemovitostí
 • úroky
 • poplatek kabelové televize
755.000,00 Kč
Celkem 12.098.700,00 Kč
VÝDAJE 
Lesní hospodářství 490.500,00 Kč
Veřejné osvětlení 865.000,00 Kč
Rozhlas 1.200.000,00 Kč
Silnice, chodníky, zimní údržba 2.127.000,00 Kč
Sběr komunálního odpadu 436.000,00 Kč
Provoz kabelové televize 353.800,00 Kč

Kultura 

 • knihovna
 • kronika
 • tisk novin
 • posezení s důchodci, vítání občánků, kulturní akce
486.300,00 Kč
Péče o vzhled obce 592.000,00 Kč

Školství 

 • mateřské škola
 • základní škola
 • školní jídelna
 • školní družina
 • Unie rodičů při ZŠ a MŠ Veselá
575.000,00 Kč
Neinvestiční transfery – dopravní obslužnost 83.000,00 Kč

Činnost místní správy a zastupitelský orgán

 • elektrická energie, plyn
 • poštovné, telefony, spotřební materiál
 • pojištění majetku, mzdy, školení, cestovné, krizové situace
 • příspěvky TJ Sokol, včelaři, SDH, myslivci
 • opravy a odkup pozemků
 • příspěvky mikroregionu
3.389.800,00 Kč
Kompostování – kontejnery na bioodpad 75.000,00 Kč
Kulturně-sportovní areál Veselá 976.300,00 Kč
Bytové hospodářství č.p. 130 16.000,00 Kč
Náves 200.000,00 Kč
SDH – zásahová jednotka 33.000,00 Kč
Propagační materiály obce 200.000,00 Kč
Celkem 12.098.700,00 Kč

Schválený rozpočet obce Veselá na rok 2020

Střednědobý výhled rozpočtu obce Veselá 2021-2022

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu