Rozpočet

Podrobný rozklikávací rozpočet obce najdete na portálu MF ČR – MONITOR.

Rozpočet roku 2020

PŘÍJMY 

Daňové příjmy

 • daň z příjmu FO ze závislé činnosti
 • daň z příjmu FO z podnikání
 • daň z příjmu PO
 • daň z přidané hodnoty
 • správní poplatky
 • daň z nemovitosti
 • poplatek za vypuštění škodlivých látek
 • poplatek za psa
 • poplatek za likvidaci komunálního odpadu
 • poplatek za VHP
 • dotace na vnitřní správu
11.343.700,00 Kč

Nedaňové příjmy

 • příjmy z lesního hospodářství
 • pronájem nemovitostí
 • úroky
 • poplatek kabelové televize
755.000,00 Kč
Celkem12.098.700,00 Kč
VÝDAJE 
Lesní hospodářství490.500,00 Kč
Veřejné osvětlení865.000,00 Kč
Rozhlas1.200.000,00 Kč
Silnice, chodníky, zimní údržba2.127.000,00 Kč
Sběr komunálního odpadu436.000,00 Kč
Provoz kabelové televize353.800,00 Kč

Kultura 

 • knihovna
 • kronika
 • tisk novin
 • posezení s důchodci, vítání občánků, kulturní akce
486.300,00 Kč
Péče o vzhled obce592.000,00 Kč

Školství 

 • mateřské škola
 • základní škola
 • školní jídelna
 • školní družina
 • Unie rodičů při ZŠ a MŠ Veselá
575.000,00 Kč
Neinvestiční transfery – dopravní obslužnost83.000,00 Kč

Činnost místní správy a zastupitelský orgán

 • elektrická energie, plyn
 • poštovné, telefony, spotřební materiál
 • pojištění majetku, mzdy, školení, cestovné, krizové situace
 • příspěvky TJ Sokol, včelaři, SDH, myslivci
 • opravy a odkup pozemků
 • příspěvky mikroregionu
3.389.800,00 Kč
Kompostování – kontejnery na bioodpad75.000,00 Kč
Kulturně-sportovní areál Veselá976.300,00 Kč
Bytové hospodářství č.p. 13016.000,00 Kč
Náves200.000,00 Kč
SDH – zásahová jednotka33.000,00 Kč
Propagační materiály obce200.000,00 Kč
Celkem12.098.700,00 Kč

Schválený rozpočet obce Veselá na rok 2020

Střednědobý výhled rozpočtu obce Veselá 2021-2022

Rozpočet roku 2019

PŘÍJMY 

Daňové příjmy

 • daň z příjmu FO ze závislé činnosti
 • daň z příjmu FO z podnikání
 • daň z příjmu PO
 • daň z přidané hodnoty
 • správní poplatky
 • daň z nemovitosti
 • poplatek za vypuštění škodlivých látek
 • poplatek za psa
 • poplatek za likvidaci komunálního odpadu
 • poplatek za VHP
 • dotace na vnitřní správu
10.684.000,00 Kč

Nedaňové příjmy

 • příjmy z lesního hospodářství
 • pronájem nemovitostí
 • úroky
 • poplatek kabelové televize
970.800,00 Kč
Celkem11.654.800,00 Kč
VÝDAJE 
Lesní hospodářství170.000,00 Kč
Veřejné osvětlení500.000,00 Kč
Silnice, chodníky, zimní údržba1.203.000,00 Kč
Sběr komunálního odpadu431.000,00 Kč
Provoz kabelové televize342.800,00 Kč

Kultura 

 • knihovna
 • kronika
 • tisk novin
 • posezení s důchodci, vítání občánků
267.200,00 Kč
Péče o vzhled obce212.000,00 Kč

Školství 

 • mateřské škola
 • základní škola
 • školní jídelna
 • školní družina
 • Unie rodičů při ZŠ a MŠ Veselá
540.650,00 Kč
Neinvestiční transfery – dopravní obslužnost83.000,00 Kč

Činnost místní správy a zastupitelský orgán

 • elektrická energie, plyn
 • poštovné, telefony, spotřební materiál
 • pojištění majetku, mzdy, školení, cestovné, krizové situace
 • příspěvky TJ Sokol, včelaři, SDH, myslivci
 • opravy a odkup pozemků
 • příspěvky mikroregionu
3.000.400,00 Kč
Kompostování – kontejnery na bioodpad46.000,00 Kč
Kulturně-sportovní areál Veselá1.558.750,00 Kč
Bytové hospodářství č.p. 1303.300.000,00 Kč
Celkem11.654.800,00 Kč

Schválený rozpočet obce Veselá na rok 2019

Závěrečný účet obce Veselá za rok 2019

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Veselá za rok 2019

Rozpočet roku 2018

PŘÍJMY

Daňové příjmy

 • daň z příjmu FO ze závislé činnosti
 • daň z příjmu FO z podnikání
 • daň z příjmu PO
 • daň z přidané hodnoty
 • správní poplatky
 • daň z nemovitosti
 • poplatek za vypuštění škodlivých látek
 • poplatek za psa
 • poplatek za likvidaci komunálního odpadu
 • poplatek za VHP
 • dotace na vnitřní správu
9.601.000,00 Kč

Nedaňové příjmy

 • příjmy z lesního hospodářství
 • pronájem nemovitostí
 • úroky
 • poplatek kabelové televize
1.301.800,00 Kč
Celkem10.902.800,00 Kč
VÝDAJE
Lesní hospodářství470.000,00 Kč
Veřejné osvětlení200.000,00 Kč
Silnice, chodníky, zimní údržba2.434.700,00 Kč
Sběr komunálního odpadu424.500,00 Kč
Provoz kabelové televize316.300,00 Kč

Kultura

 • knihovna
 • kronika
 • tisk novin
 • posezení s důchodci, vítání občánků
266.200,00 Kč
Péče o vzhled obce805.500,00 Kč

Školství

 • mateřské škola
 • základní škola
 • školní jídelna
 • školní družina
 • Unie rodičů při ZŠ a MŠ Veselá
537.000,00 Kč
Neinvestiční transfery – dopravní obslužnost83.000,00 Kč

Činnost místní správy a zastupitelský orgán

 • elektrická energie, plyn
 • poštovné, telefony, spotřební materiál
 • pojištění majetku, mzdy, školení, cestovné, krizové situace
 • příspěvky TJ Sokol, včelaři, SDH, myslivci
 • opravy a odkup pozemků
 • příspěvky mikroregionu
2.763.600,00 Kč
Kompostování – kontejnery na bioodpad60.000,00 Kč
Hřiště s umělým povrchem, kulturně-sport. areál Veselá542.000,00 Kč
Bytové hospodářství č.p. 1302.000.000,00 Kč
Celkem10.902.800,00 Kč

Schválený rozpočet obce Veselá na rok 2018

Rozpočet roku 2017

PŘÍJMY

Daňové příjmy

 • daň z příjmu FO ze závislé činnosti
 • daň z příjmu FO z podnikání
 • daň z příjmu PO
 • daň z přidané hodnoty
 • správní poplatky
 • daň z nemovitosti
 • poplatek za vypuštění škodlivých látek
 • poplatek za psa
 • poplatek za likvidaci komunálního odpadu
 • poplatek za VHP
 • dotace na vnitřní správu
8.692.600,00 Kč

Nedaňové příjmy

 • příjmy z lesního hospodářství
 • pronájem nemovitostí
 • úroky
 • poplatek kabelové televize
1.169.700,00 Kč
Celkem9.862.300,00 Kč
VÝDAJE
Lesní hospodářství290.000,00 Kč
Veřejné osvětlení140.000,00 Kč
Silnice, chodníky, zimní údržba1.315.000,00 Kč
Sběr komunálního odpadu430.000,00 Kč
Provoz kabelové televize419.800,00 Kč

Kultura

 • knihovna
 • kronika
 • tisk novin
 • posezení s důchodci, vítání občánků
139.300,00 Kč
Péče o vzhled obce357.000,00 Kč

Školství

 • mateřské škola
 • základní škola
 • školní jídelna
 • školní družina
 • Unie rodičů při ZŠ a MŠ Veselá
820.000,00 Kč
Neinvestiční transfery – dopravní obslužnost81.600,00 Kč

Činnost místní správy a zastupitelský orgán

 • elektrická energie, plyn
 • poštovné, telefony, spotřební materiál
 • pojištění majetku, mzdy, školení, cestovné, krizové situace
 • příspěvky TJ Sokol, včelaři, SDH, myslivci
 • opravy a odkup pozemků
 • příspěvky mikroregionu
2.714.600,00 Kč
Kompostování – kontejnery na bioodpad48.000,00 Kč
Kanalizace Drahy1.744.000,00 Kč
Hřiště s umělým povrchem, kulturně-sport. areál Veselá863.000,00 Kč
Bytové hospodářství č.p. 130500.000,00 Kč
Celkem9.862.300,00 Kč

Návrh rozpočtu na rok 2017

Rozpočet obce Veselá na rok 2017

Rozpočtový výhled obce Veselá na 2018-2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Veselá za rok 2017

Schválený závěrečný účet obce za rok 2017