Rozpočet

Podrobný rozklikávací rozpočet obce najdete na portálu MF ČR – MONITOR.

Rozpočet roku 2021

PŘÍJMY 

Daňové příjmy

 • daň z příjmu FO ze závislé činnosti
 • daň z příjmu FO z podnikání
 • daň z příjmu PO
 • daň z přidané hodnoty
 • správní poplatky
 • daň z nemovitosti
 • poplatek za vypuštění škodlivých látek
 • poplatek za psa
 • poplatek za likvidaci komunálního odpadu
 • poplatek za VHP
 • dotace na vnitřní správu
11.307.300,00 Kč

Nedaňové příjmy

 • příjmy z lesního hospodářství
 • pronájem nemovitostí
 • úroky
 • poplatek kabelové televize
1.153.700,00 Kč
Celkem 12.461.000,00 Kč
VÝDAJE 
Lesní hospodářství 140.000,00 Kč
Veřejné osvětlení 479.200,00 Kč
Silnice, chodníky, zimní údržba 107.000,00 Kč
Sběr komunálního odpadu 436.000,00 Kč
Provoz kabelové televize 391.800,00 Kč

Kultura 

 • knihovna
 • kronika
 • tisk novin
 • posezení s důchodci, vítání občánků, kulturní akce
328.300,00 Kč
Péče o vzhled obce 87.000,00 Kč

Školství 

 • mateřské škola
 • základní škola
 • školní jídelna
 • školní družina
 • Unie rodičů při ZŠ a MŠ Veselá
840.000,00 Kč

Rekonstrukce střechy školní budovy

2.177.300,00 Kč
Neinvestiční transfery – dopravní obslužnost 84.000,00 Kč

Činnost místní správy a zastupitelský orgán

 • elektrická energie, plyn
 • poštovné, telefony, spotřební materiál
 • pojištění majetku, mzdy, školení, cestovné, krizové situace
 • příspěvky TJ Sokol, včelaři, SDH, myslivci
 • opravy a odkup pozemků
 • příspěvky mikroregionu
3.713.500,00 Kč
Kompostování – kontejnery na bioodpad 76.000,00 Kč
Cyklostezka 4.353.400,00 Kč
Územní plán 217.800,00 Kč
Kniha Paměti rodáků 200.000,00 Kč
Sběr komunálního odpadu 502.000,00 Kč
Separace odpadu v obci 1.012.000,00 Kč
Hřiště s umělým povrchem 43.000,00 Kč
Bytové hospodářství – č.p. 130 20.000,00 Kč
SDH – zásahová jednotka 34.000,00 Kč
Krizové situace 50.000,00 Kč
Propagační materiály obce 50.000,00 Kč
Celkem 14.906.300,00 Kč

Schválený rozpočet obce Veselá na rok 2021

Střednědobý výhled rozpočtu obce Veselá 2022-2023

Rozpočet roku 2020

PŘÍJMY 

Daňové příjmy

 • daň z příjmu FO ze závislé činnosti
 • daň z příjmu FO z podnikání
 • daň z příjmu PO
 • daň z přidané hodnoty
 • správní poplatky
 • daň z nemovitosti
 • poplatek za vypuštění škodlivých látek
 • poplatek za psa
 • poplatek za likvidaci komunálního odpadu
 • poplatek za VHP
 • dotace na vnitřní správu
11.343.700,00 Kč

Nedaňové příjmy

 • příjmy z lesního hospodářství
 • pronájem nemovitostí
 • úroky
 • poplatek kabelové televize
755.000,00 Kč
Celkem 12.098.700,00 Kč
VÝDAJE 
Lesní hospodářství 490.500,00 Kč
Veřejné osvětlení 865.000,00 Kč
Rozhlas 1.200.000,00 Kč
Silnice, chodníky, zimní údržba 2.127.000,00 Kč
Sběr komunálního odpadu 436.000,00 Kč
Provoz kabelové televize 353.800,00 Kč

Kultura 

 • knihovna
 • kronika
 • tisk novin
 • posezení s důchodci, vítání občánků, kulturní akce
486.300,00 Kč
Péče o vzhled obce 592.000,00 Kč

Školství 

 • mateřské škola
 • základní škola
 • školní jídelna
 • školní družina
 • Unie rodičů při ZŠ a MŠ Veselá
575.000,00 Kč
Neinvestiční transfery – dopravní obslužnost 83.000,00 Kč

Činnost místní správy a zastupitelský orgán

 • elektrická energie, plyn
 • poštovné, telefony, spotřební materiál
 • pojištění majetku, mzdy, školení, cestovné, krizové situace
 • příspěvky TJ Sokol, včelaři, SDH, myslivci
 • opravy a odkup pozemků
 • příspěvky mikroregionu
3.389.800,00 Kč
Kompostování – kontejnery na bioodpad 75.000,00 Kč
Kulturně-sportovní areál Veselá 976.300,00 Kč
Bytové hospodářství č.p. 130 16.000,00 Kč
Náves 200.000,00 Kč
SDH – zásahová jednotka 33.000,00 Kč
Propagační materiály obce 200.000,00 Kč
Celkem 12.098.700,00 Kč

Schválený rozpočet obce Veselá na rok 2020

Střednědobý výhled rozpočtu obce Veselá 2021-2022

Rozpočet roku 2019

PŘÍJMY 

Daňové příjmy

 • daň z příjmu FO ze závislé činnosti
 • daň z příjmu FO z podnikání
 • daň z příjmu PO
 • daň z přidané hodnoty
 • správní poplatky
 • daň z nemovitosti
 • poplatek za vypuštění škodlivých látek
 • poplatek za psa
 • poplatek za likvidaci komunálního odpadu
 • poplatek za VHP
 • dotace na vnitřní správu
10.684.000,00 Kč

Nedaňové příjmy

 • příjmy z lesního hospodářství
 • pronájem nemovitostí
 • úroky
 • poplatek kabelové televize
970.800,00 Kč
Celkem 11.654.800,00 Kč
VÝDAJE 
Lesní hospodářství 170.000,00 Kč
Veřejné osvětlení 500.000,00 Kč
Silnice, chodníky, zimní údržba 1.203.000,00 Kč
Sběr komunálního odpadu 431.000,00 Kč
Provoz kabelové televize 342.800,00 Kč

Kultura 

 • knihovna
 • kronika
 • tisk novin
 • posezení s důchodci, vítání občánků
267.200,00 Kč
Péče o vzhled obce 212.000,00 Kč

Školství 

 • mateřské škola
 • základní škola
 • školní jídelna
 • školní družina
 • Unie rodičů při ZŠ a MŠ Veselá
540.650,00 Kč
Neinvestiční transfery – dopravní obslužnost 83.000,00 Kč

Činnost místní správy a zastupitelský orgán

 • elektrická energie, plyn
 • poštovné, telefony, spotřební materiál
 • pojištění majetku, mzdy, školení, cestovné, krizové situace
 • příspěvky TJ Sokol, včelaři, SDH, myslivci
 • opravy a odkup pozemků
 • příspěvky mikroregionu
3.000.400,00 Kč
Kompostování – kontejnery na bioodpad 46.000,00 Kč
Kulturně-sportovní areál Veselá 1.558.750,00 Kč
Bytové hospodářství č.p. 130 3.300.000,00 Kč
Celkem 11.654.800,00 Kč

Schválený rozpočet obce Veselá na rok 2019

Závěrečný účet obce Veselá za rok 2019

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Veselá za rok 2019

Rozpočet roku 2018

PŘÍJMY 

Daňové příjmy

 • daň z příjmu FO ze závislé činnosti
 • daň z příjmu FO z podnikání
 • daň z příjmu PO
 • daň z přidané hodnoty
 • správní poplatky
 • daň z nemovitosti
 • poplatek za vypuštění škodlivých látek
 • poplatek za psa
 • poplatek za likvidaci komunálního odpadu
 • poplatek za VHP
 • dotace na vnitřní správu
9.601.000,00 Kč

Nedaňové příjmy

 • příjmy z lesního hospodářství
 • pronájem nemovitostí
 • úroky
 • poplatek kabelové televize
1.301.800,00 Kč
Celkem 10.902.800,00 Kč
VÝDAJE 
Lesní hospodářství 470.000,00 Kč
Veřejné osvětlení 200.000,00 Kč
Silnice, chodníky, zimní údržba 2.434.700,00 Kč
Sběr komunálního odpadu 424.500,00 Kč
Provoz kabelové televize 316.300,00 Kč

Kultura 

 • knihovna
 • kronika
 • tisk novin
 • posezení s důchodci, vítání občánků
266.200,00 Kč
Péče o vzhled obce 805.500,00 Kč

Školství 

 • mateřské škola
 • základní škola
 • školní jídelna
 • školní družina
 • Unie rodičů při ZŠ a MŠ Veselá
537.000,00 Kč
Neinvestiční transfery – dopravní obslužnost 83.000,00 Kč

Činnost místní správy a zastupitelský orgán

 • elektrická energie, plyn
 • poštovné, telefony, spotřební materiál
 • pojištění majetku, mzdy, školení, cestovné, krizové situace
 • příspěvky TJ Sokol, včelaři, SDH, myslivci
 • opravy a odkup pozemků
 • příspěvky mikroregionu
2.763.600,00 Kč
Kompostování – kontejnery na bioodpad 60.000,00 Kč
Hřiště s umělým povrchem, kulturně-sport. areál Veselá 542.000,00 Kč
Bytové hospodářství č.p. 130 2.000.000,00 Kč
Celkem 10.902.800,00 Kč

Schválený rozpočet obce Veselá na rok 2018