Lesní hospodářství

Prodej palivového dříví z obecního lesa pro občany

Vyrobené palivové dříví dělíme do dvou základních kategorií:

  • slabší do 15 cm průměru 

– neplatí se nic, bráno jako odměna za potěžební úklid (Pzn. Za úklid lesa se běžně platí 50 Kč/m3.).  

  • silnější nad 15 cm průměru (štípatelné)

je možné si toto palivo vyrobit samovýrobou přímo v lese/dříví vyznačí odborný lesní hospodář.

cena je přibližná, bude upřesněna lesním hospodářem: jehličnaté – cca 300 Kč/m3/kubík, listnaté – cca 600 Kč/m3/kubík

– anebo je možné si palivo nechat vyrobit a urovnat přímo do hrání v prostorových metrech. Palivo vyrábějí a připravují těžaři. 

cena je přibližná, bude upřesněna lesním hospodářem: jehličnaté – cca 700 Kč/prm/prostorový metr, listnaté – cca 1 200 Kč/prm/prostorový metr

Tato cena je ponížena o 100 Kč/prm oproti běžným cenám pouze pro občany obce Veselá.

Jaký je rozdíl mezi m3 a prm?

Dříví v celých délkách se udává v m3/metrech krychlových. Naopak dříví rovnané do hrání se udává v prm/prostorových metrech.

Abyste si mohli spočítat, kolik mpotřebujete například na výrobu 10 prm dříví, existují tzv. přepočtové koeficienty. Pro jehličnaté dříví je přepočtový koeficient 0,64 a pro listnaté dříví je 0,54.

Příklad 1: Na výrobu 5 prm jehličnatého paliva potřebuji 3,2 m3 dříví v celé délce.

5 prm x 0,64 = 3,2 m3

Příklad 2: Na výrobu 8 prm listnatého paliva potřebuji 4,32 m3 dříví v celé délce.

8 prm x 0,54 = 4,32 m3

Obecní les je tvořen z větší části jehličnatými dřevinami, především borovicí, proto je podíl vyráběného paliva z velké části jehličnatý.

Kontakt

V případě nejasností či doplnění, i v případě jiných dotazů týkajících se obecního lesa, neváhejte kontaktovat lesního hospodáře pana Ing. Radka Hefku – tel.: 605 521 153, email: rhefka.olh@seznam.cz

 

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu