Úřední deska

Do písemností zveřejněných na webových stránkách obce je možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě Veselá, Veselá č.p. 33, v době úředních hodin (pondělí: 8 - 12; 13 - 18 hod., středa: 8 - 12; 13 - 17 hod.).

DSO Mikroregion Slušovicko – Návrh závěrečného účtu DSO

Vyvěšeno: 18.2.2019 - Sejmuto: 19.3.2019

Již bylo sejmuto.

Exekutorský úřad ve Zlíně – Usnesení o elektronické dražbě č.j. 207 EX 186/04-112

Vyvěšeno: 11.2.2019 - Sejmuto: 11.4.2019

Již bylo sejmuto.

OÚ – Rozpočtové opatření č. 1/2019

Vyvěšeno: 1.2.2019 - Sejmuto: 31.12.2019

OÚ – Rozpočtové opatření č. 9/2018

Vyvěšeno: 31.1.2019 - Sejmuto: 15.2.2019

Již bylo sejmuto.

SVS – Změna nařízení SVS č.j. SVS/2019/007309-Z

Vyvěšeno: 28.1.2019 - Sejmuto: 13.2.2019

Již bylo sejmuto.

OÚ – Pozvánka na 3. zasedání ZO Veselá dne 28. 1. 2019

Vyvěšeno: 18.1.2019 - Sejmuto: 29.1.2019

Již bylo sejmuto.