OÚ – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Veselá č. 2/2024

Vyvěšeno: 18.4.2024 - Sejmuto: 19.4.2027

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu