ZK – Veřejná vyhláška – doručení návrhu aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a Vyhodnocení vlivů aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje na udržitelný rozvoj území a oznámení konání veřejného projednání

Vyvěšeno: 20.6.2024 - Sejmuto: 30.7.2024

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu