Realizované projekty

Prodloužení vodovodu a kanalizace pro obytný soubor BI 1

19. 11. 2018

Vybudování kanalizace a vodovodu pro obytný soubor BI 1.

Náves

23. 7. 2018

Studie veselské návsi v centru obce na bývalém pozemku Bodláků a Sousedíků.

Kompostéry do zahrad

13. 4. 2018

70 ks kompostérů pro občany Veselé.

Cyklostezka Veselá – Klečůvka, část Veselá

13. 4. 2018

Studie je odsouhlasena dotčenými orgány, nyní se zpracovává projektová dokumentace.

Oprava hasičské zbrojnice Veselá

10. 12. 2017

Oprava interiéru hasičské zbrojnice.