Realizované projekty

Obecní užitkový elektromobil

25. 8. 2021

Za podpory SFŽP ČR byl pořízen nový obecní užitkový elektromobil.

Rekonstrukce a výstavba chodníku a smíšené cyklostezky

12. 8. 2021

Dotace z IROP na vybudování chodníku a cyklostezky směrem na Klečůvku.

Centrum volného času

4. 8. 2021

Dotace z MMR na vybudování centra volného času.

Oprava průtahu hlavní silnice a rekonstrukce chodníků – I. etapa

15. 12. 2020

Na podzim 2020 byly zrekonstruovány chodníky a opravena silnice v horní části obce.