Rekonstrukce střechy školní budovy

3. ledna, 2022

Název projektu: Rekonstrukce střechy ZŠ a MŠ Veselá

Identifikační číslo projektu: 117D8210E7314

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Podpora obnovy a rozvoje venkova – podprogram 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Celkové náklady projektu: 2 192 455 Kč vč. DPH

Výše dotace: 1 699 326 Kč

Popis projektu: Předmětem tohoto projektu byla celková rekonstrukce střechy školní budovy v obci Veselá. V rámci projektu došlo k výměně střešní krytiny vč. zesílení stávající dřevěné konstrukce vazby krovů novými ocelovými vazními trámy, dále došlo k zesílení sloupků a středních vaznic. Rekonstrukce střechy byla nezbytně nutná z důvodu zatékání do budovy, což způsobovalo výskyt nežádoucí dřevokazné houby, která znehodnocovala majetek. 

Fotodokumentace projektu:

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu