Vybavení centra volného času

15. října, 2022

Z Programu rozvoje venkova, který je financován Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova a také státními prostředky, jsme získali dotaci ve výši 483 tis. Kč na projekt s názvem „Vybavení centra volného času – Veselá 130“. Celkové náklady projektu se navýšily oproti předpokladu, což bylo způsobeno vzrůstajícími cenami komodit a nakonec činily 745 tis. Kč. Centrum se díky tomuto projektu vybavilo audiovizuální a ozvučovací technikou (projektor, mixážní pult, mikrofony, reproduktory aj.), zatemňovacími závěsy, nábytkem a sportovním vybavením v podobě pingpongového stolu a gymnastických prvků.

Vybavením centra volného času se zkvalitní možnost volnočasových aktivit a zvýší se kvalita života venkovských obyvatel. Projekt byl realizován prostřednictvím Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko, která implementuje metodu LEADER, což je iniciativa propojující aktivity rozvíjející venkovskou ekonomiku a podporující rozvoj venkova. 

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu