Obnova komunikace 6c

21. října, 2021

V říjnu byla dokončena obnova místní komunikace 6c. Komunikace 6c je navržena jako úsporná jednopruhová slepá obousměrná komunikace s šířkou 3,5 m. Stav komunikace byl značně nevyhovující, živičné souvrství bylo degradované, na hranici své životnosti.

Realizací tohoto projektu došlo ke zlepšení stávajícího nevyhovujícího stavu. Provedením nového povrchu došlo ke zvýšení komfortu průjezdu a také byla snížena hluková a emisní zátěž z projíždějících vozidel.

Na tento projekt jsme žádali finanční podporu z programu MMR ČR, ale bohužel jsme tentokrát neuspěli. 

Zhotovitelem tohoto projektu je STRABAG a.s., který zvítězil ve výběrovém řízení s cenovou nabídkou ve výši cca 2,9 mil. Kč vč. DPH. 

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu