Obecní užitkový elektromobil

25. srpna, 2021

Název projektu: Elektromobil pro Veselou

Číslo projektu: 1191100122

Výše dotace: 500 000 Kč

Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. 

V loňském roce jsme v rámci vyhlášené výzvy Státního fondu životního prostředí – Vozidla na alternativní pohon požádali o dotaci na pořízení vozidla pro údržbu obce, kterým nahradíme již technicky nevyhovující multikáru M25 z roku 1985. Obecní vozový park tak byl rozšířen o nový užitkový elektromobil. Jedná se o nákladní elektromobil značky ALKE. Koncem ledna jsme obdrželi rozhodnutí od Státního fondu životního prostředí ČR o přidělení finanční podpory na projekt  „Elektromobil pro Veselou“ ve výši 500 000,- Kč, za což jsme byli velmi rádi, jelikož pořizovací cena takového elektromobilu je poměrně vysoká (okolo 1,3 mil. Kč). Věříme, že nám bude konat dobrou službu.

 

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu