Rekonstrukce a výstavba chodníku a smíšené cyklostezky

12. srpna, 2021

Název projektu: Rekonstrukce a výstavba chodníku a smíšené cyklostezky v obci Veselá
reg. č. projektu: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016031

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v obci Veselá prostřednictvím rekonstrukce stávajících chodníků podél silnice III/4918 ve středové části obce Veselá. Dalším cílem je připravit podmínky pro zpřístupnění cyklodopravy v katastru obce Veselá ze sousedního katastru Zlín – Klečůvka.

Celkové náklady projektu: 10 399 741,94 Kč
Výše dotace: 5 633 499,77 Kč

Realizace projektu: 2020-2021

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu