Náves

23. července, 2018

Veselská náves je dlouholetým záměrem vedení obce. Obec Veselá nechala zpracovat studii firmou ellement design. Studie obsahuje dispoziční řešení daného území v centru obce na bývalém pozemku Sousedíků a Bodláků při odbočce k místnímu obchodu s potravinami. Jsou zde navrženy i pro náves významné prvky: např. zastřešená autobusová zastávka, lavičky, odpočinková zóna, parkovací plocha. Horní část by měla sloužit jako víceúčelová, se zaměřením na setkávání občanů při různých akcích např. stavění máje, rozsvěcování vánočního stromu, dále i pro drobný prodej z pojízdných prodejen a jiné. Celý tento prostor bude mít zpevněnou plochu (mlatový povrch) s možností občasného vjezdu.

Studie veselské návsi

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu