Oprava a modernizace kulturního zařízení Veselanka

29. října, 2023

Z Programu na podporu obnovy venkova financovaného z rozpočtu Zlínského kraje jsme získali dotaci na vypracování projektové dokumentace na opravu a modernizaci kulturního zařízení Veselanka. Interiér sálu kulturního zařízení Veselanka je delší dobu v nevyhovujícím technickém stavu a neodpovídá dnešním potřebám. V rámci modernizace sálu by měla být provedena kompletní elektroinstalace včetně nového LED osvětlení sálu i pódia. Po provedené akustické zkoušce se sondami se zjistilo, že pódium je v havarijním stavu a bude navržena nová konstrukce tak, aby byla zajištěna kvalitní akustika v celém prostoru. Díky realizaci tohoto projektu by mělo dojít i ke snížení energetické náročnosti budovy.

Tento projekt je navázán také na opravu šikmé střechy budovy, která je v havarijním stavu. Je třeba posoudit statiku a navrhnout střešní konstrukci s možností instalace fotovoltaických panelů. 

Název projektu: Oprava a modernizace kulturního zařízení Veselanka

Registrační číslo projektu: RP02-23DT6/013

Výše dotace: 239 000 Kč

Celkové náklady projektu: 582 615 Kč

Projekt s názvem “Oprava a modernizace kulturního zařízení Veselanka” s reg. číslem RP02-23DT6/013 je spolufinancován prostředky Zlínského kraje.

Úvodní stránka • Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

 

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu