ReUse centrum obce Veselá

6. června, 2024

Název projektu: ReUse centrum obce Veselá

Program: OP Životní prostředí

Výše dotace: cca 2,4 mil. Kč

Celkové náklady projektu: 8 815 974 Kč

Projekt s názvem “ReUse centrum obce Veselá” je spolufinancován prostředky Evropské unie.


Co vlastně znamená ReUse? ReUse znamená v překladu „znovu využij“. Jedná se tedy o místo, kam můžete bezplatně odevzdat drobnější funkční předměty z vaší domácnosti, které byste jinak vyhodili. Takto je můžete snadno darovat, aby posloužily ještě někomu jinému. Je to jeden z nejjednodušších způsobů, jak darovat nepotřebné funkční věci dál a samozřejmě i si něco odnést.

Zhotovitelem stavby je firma INSTOP, spol. s.r.o., která vyhrála výběrové řízení s celkovou cenou 8 093 690 Kč. V rámci průběhu stavby se vyskytly nějaké vícepráce i méněpráce, a tak se výsledná celková cena o něco navýšila na 8 815 974 Kč. Veselské ReUse centrum se nachází na obecním pozemku parcely č. 585 – Záhumení. Byl zde vybudován objekt se zastavěnou plochou cca 100 m2 s kontejnerovým stáním, manipulační plochou a podzemní retenční nádrží o objemu 10 mk zálivce stromů v obecním sadu. Stavba byla dokončena k 31. 5. 2024, od června 2024 je zahájen zkušební provoz. 

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu