Realizované projekty

Separace a svoz biodpadu v obci Veselá

16. 3. 2015

Dotace z OPŽP na nákup svozového vozidla, kompostérů a kontejnerů na bioodpad.