MŽP – Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí – Rychlostní silnice R49, stavba 4902.2 Fryšták – Lípa (2. etapa)

Vyvěšeno: 28.11.2011 - Sejmuto: 23.7.2024

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu