MěÚ Vizovice – Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích č.j. MUVIZ 000484/2020

Vyvěšeno: 24.2.2020 - Sejmuto: 11.3.2020