MěÚ Vizovice – Oznámení VV – Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích č.j. MUVIZ 004122/2021

Vyvěšeno: 15.3.2021 - Sejmuto: 30.3.2021