Sběr žádostí o pronájem sociálního bytu v obci Veselá

2. září, 2019

Vážení občané, 

od dnešního dne až do 20. 9. 2019 do 12:00 hod. je možné podávat žádosti o pronájem sociálního bytu v budově č.p. 130 v obci Veselá. Žádosti odevzdávejte osobně na Obecním úřadě či vhoďte do poštovní schránky.  

Žádosti budou posuzovány zastupiteli obce na základě hodnotících kritérií. V případě shodného počtu bodů u vícero žádostí bude rozhodující čas podání.

Než začnete vyplňovat samotnou žádost, důkladně si pročtěte podmínky pro získání sociálního bytu. 

Podmínky získání sociálního bytu v obci Veselá

 

Formulář žádosti najdete zde. Nezapomeňte k žádosti vyplnit a přiložit Přílohy I. a II.

Žádost o pronájem soc. bytu

Žádost o pronájem soc. bytu

Příloha I. žádosti o pronájem soc. bytu

Příloha II. žádosti o pronájem soc. bytu

 

V případě jakýchkoliv nejasností se na nás obraťte

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu