Sběr žádostí o pronájem sociálního bytu 4+kk v obci Veselá

19. ledna, 2022

Aktualizace podmínek!

Byt o dispozici 4+kk musí být obýván minimálně 2 osobami.

Vážení občané a zájemci o sociální bydlení, 

uvolnil se nám sociální byt v podkroví budovy č.p. 130 o dispozici 4+kk, a tak vyhlašujeme další kolo sběru žádostí o pronájem sociální bytu.

Od 5. 1. až do 31. 1. 2022 do 12:00 hod. je možné podávat žádosti o pronájem tohoto sociálního bytu. Žádosti odevzdávejte osobně na Obecním úřadě či vhoďte do poštovní schránky.  

Žádosti budou posuzovány zastupiteli obce na základě hodnotících kritérií. V případě shodného počtu bodů u vícero žádostí bude rozhodující čas podání.

Než začnete vyplňovat samotnou žádost, důkladně si pročtěte podmínky pro získání sociálního bytu. Pzn. Byt o dispozici 4+kk musí být obýván minimálně 2 osobami.  

Podmínky získání sociálního bytu v obci Veselá

 

Formulář žádosti o pronájem sociálního bytu najdete níže. Nezapomeňte k žádosti vyplnit a přiložit Přílohu I. a čestné prohlášení o výši příjmu.

Žádost o pronájem soc. bytu

Příloha č. I Prohlášení o příjmech a vlastnictví

Čestné prohlášení o výši příjmu

Příjem žadatele o sociální byt se posuzuje za 12 kalendářních měsíců před podpisem nájemní smlouvy. K podání žádosti je dostačující doložit pouze čestné prohlášení o výši příjmu. Pro posouzení splnění této podmínky uvažujte příjmy za období 12 kalendářních měsíců před vyhlášením této výzvy, tj. posuzujte příjmy od ledna 2021 do prosince 2021. Jakmile dojde k podpisu nájemní smlouvy, vyplní se řádná Příloha č. II, kterou je potřeba nechat potvrdit zaměstnavatelem a Příloha č. III, viz níže.

Příloha č. II Příjmový dotazník

Příloha č. III Prohlášení o souladu s cílovou skupinou

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu