Zlínský kraj – Posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění – dokumentace záměru

Vyvěšeno: 29.4.2022 - Sejmuto: 31.5.2022

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu