Zeměměřický úřad Praha – Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2018

Vyvěšeno: 21.3.2018 - Sejmuto: 31.5.2018