Záměr prodeje obecního majetku – pozemek p. č. 422

Vyvěšeno: 4.5.2015 - Sejmuto: 21.5.2015