Vodárna Zlín a.s. – Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

Vyvěšeno: 26.4.2023 - Sejmuto: 31.5.2023

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu