Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Vyvěšeno: 25.9.2017 - Sejmuto: 31.12.2023