“Sdružení zadavatelů” – obec Veselá, Trnava a Všemina, zastoupené obcí Veselá – Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku – Dodávka hasičských vozidel typu tranzit

Vyvěšeno: 11.5.2015 - Sejmuto: 25.5.2015

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu