Úřední deska

Do písemností zveřejněných na webových stránkách obce je možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě Veselá, Veselá č.p. 33, v době úředních hodin (pondělí: 8 - 12; 13 - 18 hod., středa: 8 - 12; 13 - 17 hod.).

OÚ – Návrh závěrečného účtu obce Veselá za rok 2014

Vyvěšeno: 8.4.2015 - Sejmuto: 23.4.2015

Již bylo sejmuto.

DSO Mikroregion Slušovicko – Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Vyvěšeno: 10.3.2015 - Sejmuto: 25.3.2015

Již bylo sejmuto.

DSO Mikroregion Slušovicko – Návrh rozpočtu na rok 2015

Vyvěšeno: 9.3.2015 - Sejmuto: 23.3.2015

Již bylo sejmuto.

DSO Mikroregion Slušovicko – Pozvánka na valnou hromadu 2. 4. 2015

Vyvěšeno: 9.3.2015 - Sejmuto: 29.3.2015

Již bylo sejmuto.

FÚ – Podávání daňových přiznání fyzických osob za období roku 2014

Vyvěšeno: 9.2.2015 - Sejmuto: 31.3.2015

Již bylo sejmuto.

MŽP – Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.

Vyvěšeno: 12.1.2015 - Sejmuto: 12.2.2015

Již bylo sejmuto.