Úřední deska

Do písemností zveřejněných na webových stránkách obce je možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě Veselá, Veselá č.p. 33, v době úředních hodin (pondělí: 8 - 12; 13 - 18 hod., středa: 8 - 12; 13 - 17 hod.).

Stanovisko MŽP k návrhu koncepce

Vyvěšeno: 2.12.2009 - Sejmuto: 31.12.2009

Již bylo sejmuto.

Návrh rozpočtu MAS 2010

Vyvěšeno: 18.12.2009 - Sejmuto: 4.1.2010

Již bylo sejmuto.

OÚ – Změna č. 5 ÚPN SÚ Veselá

Vyvěšeno: 29.9.2009

Již bylo sejmuto.