Úřední deska

Do písemností zveřejněných na webových stránkách obce je možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě Veselá, Veselá č.p. 33, v době úředních hodin (pondělí: 8 - 12; 13 - 18 hod., středa: 8 - 12; 13 - 17 hod.).

DSO Mikroregion Slušovicko – Návrh závěrečného účtu za rok 2013

Vyvěšeno: 1.4.2014 - Sejmuto: 16.4.2014

Již bylo sejmuto.

DSO – Mikroregion Slušovicko – Návrh rozpočtu na rok 2014

Vyvěšeno: 1.4.2014 - Sejmuto: 16.4.2014

Již bylo sejmuto.

OÚ – Návrh Závěreného účtu za rok 2013 obce Veselá

Vyvěšeno: 14.3.2014 - Sejmuto: 2.4.2014

Již bylo sejmuto.

OÚ – Záměr prodeje obecního majetku – část parcely p. č. 449/1

Vyvěšeno: 27.2.2014 - Sejmuto: 17.3.2014

Již bylo sejmuto.

OÚ – Podatelna

Vyvěšeno: 22.8.2013

Již bylo sejmuto.