Úřední deska

Do písemností zveřejněných na webových stránkách obce je možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě Veselá, Veselá č.p. 33, v době úředních hodin (pondělí: 8 - 12; 13 - 18 hod., středa: 8 - 12; 13 - 17 hod.).

OÚ – Pozvánka na 32. zasedání Zastupitelstva obce Veselá 12. 7. 2018

Vyvěšeno: 4.7.2018 - Sejmuto: 13.7.2018

Již bylo sejmuto.

OÚ – Závěrečný účet obce Veselá za rok 2017

Vyvěšeno: 5.6.2018 - Sejmuto: 20.5.2019

Již bylo sejmuto.

SVS – Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/067559-Z

Vyvěšeno: 5.6.2018 - Sejmuto: 21.6.2018

Již bylo sejmuto.

OÚ – Rozpočtové opatření č. 3/2018

Vyvěšeno: 29.5.2018 - Sejmuto: 31.12.2018

Již bylo sejmuto.

SVS – Změna nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/061217-Z

Vyvěšeno: 21.5.2018 - Sejmuto: 6.6.2018

Již bylo sejmuto.

Exekutorský úřad Brno město – Usnesení č.j. 030 EX 10846/14-112

Vyvěšeno: 21.5.2018 - Sejmuto: 6.6.2018

Již bylo sejmuto.