Úřední deska

Do písemností zveřejněných na webových stránkách obce je možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě Veselá, Veselá č.p. 33, v době úředních hodin (pondělí: 8 - 12; 13 - 18 hod., středa: 8 - 12; 13 - 17 hod.).

OÚ – Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky – II. kolo

Vyvěšeno: 15.1.2018 - Sejmuto: 29.1.2018

Již bylo sejmuto.

OÚ – Rozpočet obce Veselá na rok 2018

Vyvěšeno: 15.1.2018 - Sejmuto: 31.12.2018

Již bylo sejmuto.

SVS – Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/004906-Z

Vyvěšeno: 11.1.2018 - Sejmuto: 29.1.2018

Již bylo sejmuto.

SVS – Změna nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2018/003852-Z

Vyvěšeno: 10.1.2018 - Sejmuto: 26.1.2018

Již bylo sejmuto.

SVS – Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2018/003827-Z

Vyvěšeno: 10.1.2018 - Sejmuto: 26.1.2018

Již bylo sejmuto.

DSO Mikroregion Slušovicko – Rozpočtové provizorium na rok 2018

Vyvěšeno: 10.1.2018 - Sejmuto: 30.6.2018

Již bylo sejmuto.

DSO Mikroregion Slušovicko – Rozpočtové opatření č. 3

Vyvěšeno: 10.1.2018 - Sejmuto: 30.6.2018

Již bylo sejmuto.

OÚ – Rozpočtové opatření č. 7/2017

Vyvěšeno: 3.1.2018 - Sejmuto: 31.1.2018

Již bylo sejmuto.