OÚ – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Veselá za rok 2018

Vyvěšeno: 22.3.2019 - Sejmuto: 30.6.2020