OÚ – Zpráva č. 441/2013/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Veselá za rok 2013

Vyvěšeno: 14.3.2014 - Sejmuto: 2.4.2014

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu