OÚ – Zpráva č. 351/2015/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření obce Veselá, IČ: 00226203 za rok 2015

Vyvěšeno: 14.4.2016 - Sejmuto: 3.5.2016

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu