OÚ – Zpráva č. 317/2016/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření obce Veselá,IČ: 00226203 za rok 2016

Vyvěšeno: 20.3.2017 - Sejmuto: 6.4.2017

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu