OÚ – Zpráva č. 277/2014/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Veselá za rok 2014

Vyvěšeno: 8.4.2015 - Sejmuto: 23.4.2015

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu