OÚ – Změnová vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přpravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyvěšeno: 21.1.2014 - Sejmuto: 5.2.2014

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu