OÚ – Záměr směny části pozemku

Vyvěšeno: 17.4.2023 - Sejmuto: 3.5.2023