OÚ – Záměr pronájmu obecního majetku – nebytové prostory v budově č.p. 130

Vyvěšeno: 16.6.2017 - Sejmuto: 4.7.2017

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu